094.303.5082

Design

Html

CSS

Jquery

WordPress

PHP

Medium style

Design

Html

CSS

Jquery

Large style

Design

Html

CSS

Design

Html

Round Chart

Pie - Flat

Modern

Custom

Pie - Small

Pie - Small

Pie - Small

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Large - 4 values

 • One
 • Two
 • Three
 • Four

Large - 4 values

 • One
 • Two
 • Three
 • Four

Do - Flat

Modern

Custom

Pie - Small

Pie - Small

Pie - Small

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Large - 4 values

 • One
 • Two
 • Three
 • Four

Large - 4 values

 • One
 • Two
 • Three
 • Four

Line Chart

Bar - Flat

Bar - Modern

Bar - Flat - 3 values

Bar - Modern - 3 values

Bar - Flat - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Line - Flat

Line - Modern

Line - Flat - 3 values

Line - Modern - 3 values

Line - Flat - 3 values

 • One
 • Two
 • Three
Đánh giá chất lượng

Haithienplaza chúng tôi nói không với sản phẩm kém chất lượng hotline:0943035082 Bỏ qua